Hüquqşünaslar Koreya online. Koreya vəkilləri, ən böyük hüquq portal.


Siyahısı minimum əmək haqqının ölkə üzrə


Birləşmiş Millətlər Təşkilatının

Bu siyahı rəsmi minimum əmək haqqı olan üzvü olan dövlətlərin və keçmiş üzvlərieləcə də daxildir aşağıdakı ərazisində və dövlətin məhdud tanınması: Tayvan. Fələstində və digər müstəqil ölkələr. Göstərilən minimum əmək haqqının məbləği aiddir məbləğdə. yəni qədər azaldılan vergi və sosial ayırmaların üçündür ki.

ödəniş xəstəxana hesabatı

bir ölkədən başqa. Həmçinin çıxarılır və hesablaşmalar ilə tənzimlənir ödənişli istirahət. bayram günləri daxil olmaqla. illik məzuniyyət və sığorta haqları işəgötürən ödəyir Müqayisə üçün qeyd edək ki. illik sütun əmək haqqı verilir. beynəlxalq dolları. vahid valyuta üçün nəzərdə tutulmuş əsasında alıcılıq qabiliyyəti pariteti üzrə xərclərin son istehlak üçün ev təsərrüfatlarının. Hesablanması üçün illik əmək haqqı aşağı minimum faiz dərəcəsi. əmək haqqı istifadə edilmişdir.