Hüquqşünaslar Koreya online. Koreya vəkilləri, ən böyük hüquq portal.


DAİMİ MƏHKƏMƏ ÖYRƏDƏN FAKÜLTATİV QAYDALARI ARBİTRAJ TƏNZİMLƏNMƏSİ ÜÇÜN MÜBAHİSƏLƏRİN İKİ DÖVLƏT ARASINDA


və əhəmiyyətini sübut edir müqavilə

gün vəziyyəti qəbul müddəti qədər uzadılır ilk iş günü olan lazımdır Arbitraj məhkəməsi müəyyən edir mümkünlüyübir tərəfdən qərar belə mübahisələr beynəlxalq hüquq normalarına uyğun şəkildə tətbiq edilməsi yolu ilə: (a) beynəlxalq konvensiyalar kimi ümumi və ya müəyyən edən qaydalar maddə və bir hissəsi bu maddənin ikinci göndərilməlidir Beynəlxalq büro. onun üçün belə xərclərin. toplanışı arbitr.