Cənubi Koreya rəhbərliyini: icarə müqavilələri, qısamüddətli və uzunmüddətli icarə müqavilələri Cənubi Koreya: bu bölmə üçün nəzərdə tutulmuşdur